อันดับที่ 2 The Legendary Trail Series  2022 

สัญญา  คานชัย  “ป้อม”

เป็นอีกหนึ่งงานที่ผมอยากไปมาก ๆ ครับ ที่ 2 overall 1 ระยะ 50 กม.
รุ่นอายุครับผมเต็มที่แล้ววันนี้ ได้ระยะเกินมาเพราะหลงอีกตามเคย

สถิติเวลา 5:57:29   ชม.

The Legendary Trail Series
#สวนละไม