อันดับที่ 1 Pong yaeng trail 2020 

คุณสัญญา คานชัย คว้าแชมป์ อันดับที่ 1 Pong yaeng trail 2020  

ปล่อยตัว 9 โมง ตามเป้าหมายที่วางไว้ ใช้สมาธิอยู่กับกายและใจตัวเองยาวๆไปและจบด้วยอันดับ 1 ในระยะทาง 166 กม.
Pong yaeng trail 2020  อันดับ 1 ระยะ 166 กม.

ระยะเวลา 25:30:21 ชม.